Aštuonios LMT vasaros praktikos

Svarbiausios | 2019-06-26

KTU Medžiagų mokslo isntitute bendradarbiaujant su Matematikos ir gamtos mokslų fakultetu 2019 m. vasarą bus vykdomos 8 LMT finansuojamos studentų praktikos:
Bak. Gvidas Klyvis, vadovas Prof. Habil Dr. Sigitas Tamulevičius, „Holografinė litografija dvimatėms nanostruktūroms (HOLO2D)“ 09.3.3-LMT-K-712-15-0074;
Bak. Doras Stankevičius, jaunesnysis mokslo darbuotojas Dokt. Mindaugas Juodėnas „Polimerinių šablonų kūrimas, tyrimas ir taikymas derinamiems plazmoniniams nanolazeriams (TemplatedNanoLaser)“ 09.3.3-LMT-K-712-15-0092;
Bak. Tomas Jurkšas, mokslo darbuotojas Dr. Domantas Peckus „Grafeno ir įvairių metalų nanodalelių dinaminių plazmoninių savybių tyrimai ultrasparčia skirtumines sugerties spektroskopija (PlasmoTAS)“ 09.3.3-LMT-K-712-15-0089;
Bak. Mindaugas Ilickas, Projekto vyriausiasis darbuotojas Dr. Simas Račkauskas „ZnO nanodalelių sintezė bei optinių savybių tyrimas“ 09.3.3-LMT-K-712-15-0075;
Bak. Gerda Klimaitė, Vyr. mokslo darbuotoja Dr. Asta Tamulevičienė „Sidabro nanodalelių fragmentacija koloiduose veikiant ultratrumpais lazerio impulsais (fs-colloid)“ 09.3.3-LMT-K-712-15-0083;
Mag. Šarūnas Jankauskas, Vyriausiasis mokslo darbuotojas Dr. Šarūnas Meškinis, „Kaitinimo įtaka tiesiogiai ant Si(100) sintezuoto grafeno struktūrai“ 09.3.3-LMT-K-712-15-0076;
Mag. Tomas Klinavičius, Vyriausiasis mokslo darbuotojas Dr. Tomas Tamulevičius, „Pilnai spalvas perteikiančių hologramų kūrimui skirto algoritmo sudarymas bei testavimas (TrueColorHologram)“ 09.3.3-LMT-K-712-15-0073;
Mag. Shalkhar Olzhas, Vyr. mokslo darbuotoja Dr. Brigita Abakevičienė „Plonų oksidinių elektrolito sluoksnių formavimas vakuuminiu garinimu elektronų spinduliu bei jų savybių tyrimai“ 09.3.3-LMT-K-712-15-0121.
Moksliniai tyrimai finansuojami Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku