Aštuonios LMT vasaros praktikos

Svarbiausios | 2019-06-26

KTU Medžiagų mokslo isntitute bendradarbiaujant su Matematikos ir gamtos mokslų fakultetu 2019 m. vasarą bus vykdomos 8 LMT finansuojamos studentų praktikos:
Bak. Gvidas Klyvis, vadovas Prof. Habil Dr. Sigitas Tamulevičius, „Holografinė litografija dvimatėms nanostruktūroms (HOLO2D)“ 09.3.3-LMT-K-712-15-0074;
Bak. Doras Stankevičius, jaunesnysis mokslo darbuotojas Dokt. Mindaugas Juodėnas „Polimerinių šablonų kūrimas, tyrimas ir taikymas derinamiems plazmoniniams nanolazeriams (TemplatedNanoLaser)“ 09.3.3-LMT-K-712-15-0092;
Bak. Tomas Jurkšas, mokslo darbuotojas Dr. Domantas Peckus „Grafeno ir įvairių metalų nanodalelių dinaminių plazmoninių savybių tyrimai ultrasparčia skirtumines sugerties spektroskopija (PlasmoTAS)“ 09.3.3-LMT-K-712-15-0089;
Bak. Mindaugas Ilickas, Projekto vyriausiasis darbuotojas Dr. Simas Račkauskas „ZnO nanodalelių sintezė bei optinių savybių tyrimas“ 09.3.3-LMT-K-712-15-0075;
Bak. Gerda Klimaitė, Vyr. mokslo darbuotoja Dr. Asta Tamulevičienė „Sidabro nanodalelių fragmentacija koloiduose veikiant ultratrumpais lazerio impulsais (fs-colloid)“ 09.3.3-LMT-K-712-15-0083;
Mag. Šarūnas Jankauskas, Vyriausiasis mokslo darbuotojas Dr. Šarūnas Meškinis, „Kaitinimo įtaka tiesiogiai ant Si(100) sintezuoto grafeno struktūrai“ 09.3.3-LMT-K-712-15-0076;
Mag. Tomas Klinavičius, Vyriausiasis mokslo darbuotojas Dr. Tomas Tamulevičius, „Pilnai spalvas perteikiančių hologramų kūrimui skirto algoritmo sudarymas bei testavimas (TrueColorHologram)“ 09.3.3-LMT-K-712-15-0073;
Mag. Shalkhar Olzhas, Vyr. mokslo darbuotoja Dr. Brigita Abakevičienė „Plonų oksidinių elektrolito sluoksnių formavimas vakuuminiu garinimu elektronų spinduliu bei jų savybių tyrimai“ 09.3.3-LMT-K-712-15-0121.
Moksliniai tyrimai finansuojami Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.