Studijos

Medžiagų mokslo instituto darbuotojai aktyviai dalyvauja KTU studijų procese, dalį laiko jie dirba dėstytojais kituose fakultetuose arba veda paskaitas, praktinius ir laboratorinius darbus institute atestuotuose studijų moduliuose.
Instituto mokslininkai sudaro sąlygas pasinaudoti tyrimų baze ir konsultuoja KTU bakalaurus bei magistrantus, vadovauja studentų mokslinėms praktikoms ir baigiamiesiems darbams

Rask studijas

 

Studijos

Instituto mokslininkai dalyvauja bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros studijų procesuose. Technologijos ir fizinių mokslų bakalauro studijų studentai,  gali rinktis atestuotus ir institute vedamus modulius. Bakalauro studijų studentai gali rinktis šiuos modulius: T150B021 Nanostruktūros ir nanodariniai, T150B209 Jutikliai ir jų technologijos, T150B186 Funkcinės medžiagos ir nanotechnologijos. Magistrantūros studijų studentai gali rinktis šiuos modulius: T150M222 Švaraus kambario technologijos, T165M001 Optinės technologijos ir spektroskopija.

Bakalauras

Medžiagų mokslo institute vedamas bakalauro studijų programos „Medžiagų fizika ir nanotechnologijos“ modulis:

T150B186 Funkcinės medžiagos ir nanotechnologijos

Plačiau apie bakalauro studijas

Magistrantūra

Medžiagų mokslo institute vedamas magistrantūros studijų programos „Medžiagų fizika“ modulis:

T150M222 Švaraus kambario technologijos

Plačiau apie magistrantūros studijas

Laboratoriniai

I – os ir II – os pakopų studentams Medžiagų mokslo institute vedami  laboratoriniai darbai

Plačiau apie laboratorinius darbus

Kontaktai

Doc. dr. Asta Guobienė
Vyresnioji mokslo darbuotoja

e. p. asta.guobiene@ktu.lt

Mokslo krypties „Medžiagų inžinerija“ doktorantūros komiteto pirmininkas
Arvaidas Galdikas

e. p. arvaidas.galdikas@ktu.lt

 

Mokslo krypties „Fizika“ doktorantūros komiteto pirmininkas
Sigitas Tamulevičius

e. p. sigitas.tamulevicius@ktu.lt

 

Mokslo krypties „Mechanikos inžinerija“ doktorantūros komiteto pirmininkas
Vytautas Ostaševičius

e. p. vytautas.ostasevicius@ktu.lt