Išskirtinis pasiūlymas tyrėjams: American Chemical Society (ACS) padengia atvirosios prieigos publikavimo išlaidas

Svarbiausios | 2020-07-30

Norime pasidžiaugti, kad dvi KTU publikacijos jau paskelbtos atvirojoje prieigoje naudojantis „Read +Publish“ licencija. Tai KTU Cheminės technologijos fakulteto Organinės chemijos katedros profesoriaus Vytauto Getaučio vadovaujamos jungtinės tyrėjų komandos straipsnis „Carbazole-Terminated Isomeric Hole-Transporting Materials for Perovskite Solar Cells“ ir KTU Medžiagų mokslo instituto tyrėjų komandos, vadovaujamos Algirdo Lazausko, straipsnis „Modification of Graphene Oxide/V2O5·nH2O Nanocomposite Films via Direct Laser Irradiation“.

KTU biblioteka prenumeruojanti American Chemical Society (ACS) mokslinių žurnalų duomenų bazę pasirašė „Read + Publish“ licenciją. Ši licencija – gana naujas poslinkis mokslinėje leidyboje. Tokių licencijų, dar vadinamų kompensacinėmis arba transformacinėmis, esmė – susietį elektroninių išteklių prenumeratą su atvirosios prieigos leidybos procesais kompensuojant bibliotekos prenumeratos išlaidas atvirosios prieigos leidybos kreditais. American Chemical Society „Read + Publish“ licencija ne tik suteikia prieigą prie ACS leidžiamų žurnalų kolekcijos, tačiau ir padeda pagreitinti atvirosios leidybos procesą tiek autoriams, tiek atvirosios prieigos procesus administruojantiems padaliniams.

Vienas iš pagrindinių ES mokslo ir inovacijų politikos tikslų – atvirasis mokslas ir jo efektyvus įgyvendinimas. Siekdamos įvykdyti šį tikslą visos suinteresuotos šalys imasi veiksmų. Mokslinius tyrimus finansuojančios institucijos priima nacionalinius atvirosios prieigos nuostatus, kuria infrastruktūras ir skatina atvirojo mokslo iniciatyvas. Akademinės bibliotekos administruoja atvirosios prieigos talpyklas, konsultuoja atvirosios prieigos klausimais, organizuoja mokymus. Tyrėjai savo mokslo rezultatų publikacijas ir duomenų rinkinius publikuoja atvirosios prieigos žurnaluose ir talpyklose. Leidyklos sudaro palankesnes sąlygas tyrėjams užtikrinti atvirąją prieigą prie mokslo rezultatų. ACS leidykla prisideda prie atvirojo mokslo įgyvendinimo procesų ir siūlo tyrėjams pasinaudoti išskirtiniu pasiūlymu – publikuoti straipsnį pasirinktame atvirosios prieigos žurnale (straipsnio parengimo išlaidos nėra taikomos). Straipsnius publikuojant atvirosios prieigos žurnaluose jie iš karto po publikavimo tampa laisvai prieinami internete, platesnis vartotojų ratas gali skaityti mokslinius straipsnius dėl šios priežasties straipsniai yra dažniau skaitomi, cituojami.

Teksto autorė: Aistė Pranckutė

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku