KTU studentai – CERN inovacijų kūrimo programoje

KTU Atsakingai | 2023-10-03

Didžiausioje pasaulyje dalelių fizikos laboratorijoje CERN – ne tik fizikiniai eksperimentai. Rugsėjo 18–22 d. dešimt KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto Inovacijų valdymo ir antreprenerystės studentų dalyvavo savaitės trukmės CERN „IdeaSquare“ padalinio organizuojamoje inovacijų kūrimo programoje. Tai vienos savaitės trukmės intensyvios kūrybinės dirbtuvės, kurių tikslas – vystyti inovatyvius sprendimus, skirtus Jungtinių Tautų tvaraus vystymosi tikslų (SDG) įgyvendinimo iššūkiams spręsti.

Savaitės trukmės programoje dominavo keletas pagrindinių temų, aktualių ateities inovacijoms. Raudonojo kryžiaus klimato centro inovacijų vadovo dr. Pablo Suarez interaktyvi paskaita atkreipė dėmesį į tai, kodėl norimi pokyčiai nevyksta taip greitai, kaip norėtųsi, bei pristatė novatorišką idėją taikyti žaidimų elementus, kalbant apie itin kompleksiškas problemas ar vertinant ateities rizikas. Tema buvo vystoma ir per paskaitą „Presenting101“, kuri buvo įkvepiantis pamokymas apie tai, kaip  svarbu ne tik turėti išsamias žinias, bet ir gebėti jas pateikti įtraukiančiai, įtaigiai bei įdomiai

Tai labai aktualu tiek mokslinių tyrimų srityje, tiek kuriant savo verslą ir siekiant pritraukti partnerius ar investuotojus, ir norint, kad jie patikėtų tam tikra idėja. „IdeaSquare“ lektoriaus Ole Werner interaktyvūs užsiėmimai leido pajusti įsišaknijusius visuomenės įpročius ir analizuoti psichologinius kiekvieno žmogaus elgsenos pokyčių aspektus.

KTU studentai CERN inovacijų kūrimo programoje
KTU studentai CERN inovacijų kūrimo programoje

Įkvepiančias lektorių paskaitas keitė užduotys studentų grupėms, vystančioms savo inovatyvias idėjas. Sprendimų, aktualių šiandienai, konceptualizavimas per ateities visuomenės prizmę, nusikeliant į 2100 metus, ir, žingsnis po žingsnio, grįžtant prie šiandienos, leido gerokai praplėsti mąstymą, studentų sprendžiamų problemų kompleksiškumą ir adaptuoti siūlomus inovatyvius sprendimus ateities kartoms ir visuomenei.

KTU studentai CERN inovacijų kūrimo programoje
KTU studentai CERN inovacijų kūrimo programoje

Išvykos metu, KTU studentai turėjo galimybę aplankyti CERN Duomenų centrą, antimedžiagų laboratoriją, pirmąjį dalelių greitintuvą bei ofisą, kuriame gimė pasaulinis tinklas „World Wide Web (WWW)“. Pristatyti CERN eksperimentai iš ties priverčia suvokti mūsų aplinkos neapibrėžtumą, kompleksiškumą bei keičia mąstymą.

„Neįsivaizduoju labiau įkvepiančio magistrantūros studijų starto, nei dalyvavimas tokioje programoje. Ir džiaugiuosi, kad jau antrus metus iš eilės studentų grupė turi tokią galimybę“, – teigia studijų programos vadovė dr. Rasa Lalienė.

Pasak vadovės, išvažiuojamasis CERN vizitas integruojamas į pirmąjį magistrantūros programos studijų modulį Inovacijų vadyba. Po išvykos studentai sugrįžta gerokai pakeitę ir praplėtę savo suvokimą bei pasirengę toliau gilinti žinias inovacijų valdymo ir antreprenerystės srityje.

Tai patvirtina studento Tito Šlėderio įžvalga: „Ši patirtis sustiprino mano supratimą apie tarpdisciplininio bendradarbiavimo galią ir beribį žmogaus vaizduotės potencialą. Ji įkvėpė mane toliau ieškoti inovatyvių sprendimų, galinčių teigiamai paveikti mūsų pasaulį, ir suteikė man tam reikalingų įrankių bei mąstysenos.“

KTU studentai CERN inovacijų kūrimo programoje
KTU studentai CERN inovacijų kūrimo programoje

„Patirtis „Lithuanians at IdeaSquare“ programoje buvo tikrai išskirtinė ir įkvepianti. Net praėjus savaitei po šios išvykos, vis dar sunku suvokti ir suprasti mastą, kokioje vietoje buvau, ir su kokiais žmonėmis turėjau galimybę bendrauti“, – teigia programoje dalyvavęs studentas Justas Čiapas.

CERN „IdeaSquare“ – tai vieta, kurioje žmonės turi licenciją svajoti (angl. a place where people have the licence to dream). Atliepiant šią deklaraciją, programos organizatoriai visiems programos dalyviams pabaigoje įteikė individualizuotas korteles – Licencijas svajoti. Visa tai leidžia tikėtis tvarių pokyčių ir darnių inovacijų plėtros.

Dalyvavusiems vienos savaitės kūrybinėse dirbtuvėse studentams skiriamos tikslinės stipendijos, finansuojamos projekto „CERNT-LT veiklų Lietuvoje vystymas ir plėtra“ nr. CERN-LT-2023. Projekto vadovai: doc.dr. Brigita Abakevičienė, prof. Sigitas Tamulevičius.