LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS MEDALIS

Svarbiausios | 2023-04-04

Balandžio 4 d. įvyko ataskaitinis ir rinkiminis Lietuvos mokslų akademijos (LMA) narių visuotinis susirinkimas, kurio metu  LMA atminimo medaliais apdovanoti akademikai Antanas Laurinčikas (75), Jonas Remigijus Naujalis (75), Arūnas Krotkus (75), Jonas Grigas, Algirdas Petras Stabinis, Limas Kupčinskas, Sigitas Tamulevičius.

https://www.lma.lt/news/1911/38/Ataskaitinis-ir-rinkiminis-Lietuvos-mokslu-akademijos-nariu-visuotinis-susirinkimas