LMT vasaros praktikų seminaras

Svarbiausios | 2019-09-19

2019 09 16 buvo suorganizuotas KTU Medžiagų Mokslo Institute ir KTU Fizikos katedroje šią vasarą vykdytų LMT vasaros praktikų seminaras. Seminare dalyvavo praktikantai, jų vadovai bei KTU padalinių bendruomenė. Praktikantai turėjo galimybę pristatyti savo praktikų tikslus bei pasiektus rezultatus. Po pristatymų vyko gyvos diskusijos. Vykdytos praktikos yra ES struktūrinių fondų projektai, kurie buvo finansuojami Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.