MMI doktorantės sėkmė konferencijoje „Matematika ir gamtos mokslai: teorija ir taikymas“

Svarbiausios | 2018-04-24

Balandžio 19 dieną vyko 16-oji tarptautinė konferencija „Matematika ir gamtos mokslai: teorija ir taikymas“ sukvietusi savo darbus pristatyti matematikos, fizikos ir kitų gamtos mokslų studentus. Konferenciją organizavo Kauno technologijos universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas kartu su fakulteto studentų atstovybe „FUMSA“.

Konferencijos dalyvių žodinius pranešimus vertino iš universiteto mokslininkų sudaryta kompetentinga komisija, atsižvelgdama į pristatomų tyrimų naujumą, pritaikomumą, pasirinktų metodų atitikimą iškeltiems uždaviniams ir anglų kalbos vartojimą pristatymo metu. Buvo išrinkti 3 geriausi darbai, kuriems įteikti konferencijos generalinio rėmėjo „Adeo web“ ir Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto prizai.

Vienu iš geriausių darbų buvo pripažintas ir Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto prizą gavo KTU Medžiagų mokslo instituto doktorantės Aušrinės Jurkevičiūtės pristatymas „Vienmačių periodinių struktūrų nanokompozituose formavimas lazerine interferencine abliacija bei jų vaizdinimas skenuojančiu elektronų ir helio jonų mikroskopais“ (vadovas dr. Tomas Tamulevičius).

Daugiau informacijos apie konferenciją čia