Nauja mokslų daktarė – FARIZA KALYK

Svarbiausios | 2022-09-20

2022 m. rugsėjo 1 d. Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto doktorantė Fariza Kalyk apsigynė daktaro disertaciją ir tapo dar viena instituto darbuotoja, turinčia daktaro laipsnį.

Farizos disertacijos tema: Nanostruktūrinės Metalų Oksidų Priemaišomis Legiruotos Cerio Oksido Keramikos Žematemperatūriams Kietojo Oksido Kuro Elementams

Technologijos mokslai, medžiagų inžinerija (T 008)

Vadovė: Assoc. Prof. Dr. Brigita ABAKEVIČIENĖ

Vienas iš dažniausiai tiriamų ir naudojamų elektrocheminių energijos konvertavimo įrenginių yra kietojo oksido kuro elementai (KOKE). KOKE gali veikti plačiame temperatūrų diapazone nuo 400 °C iki 1000 °C, esant skirtingiems elektrolitų tipams. Dažniausiai naudojami aukštoje temperatūroje (800–1000 °C) veikiantys KOKE. Tačiau aukšta darbinė temperatūra lemia ilgesnį kuro elemento darbinį paleidimo laiką, trumpesnį elementų komponentų eksploatacijos laiką, brangias medžiagas, taip pat išorinių komponentų formavimo sunkumus. Todėl svarbu sumažinti kuro elementų darbinę temperatūrą. KOKE darbinės temperatūros sumažinimas (< 600 °C) arba jų nanostruktūrinių komponentų parinkimas leistų pasiekti pakankamą ilgalaikį kuro elementų stabilumą. Cerio oksido pagrindu stabilizuota pagaminta keramika, pasižymintidideliu joniniu laidumu, yra viena iš populiarių medžiagų, naudojamų LT-KOKE. Daugelis veiksnių gali turėti įtakos medžiagos joniniam laidumui, pavyzdžiui, keramikų priemaišinių metalo oksidų koncentracija, kristalitų dydis, morfologija, tankis, grūdelių dydis, struktūra ir terminis plėtimasis. Šiuos parametrus galima valdyti, pritaikant cheminės

sintezės metodą, legiruojančios medžiagos tipą ir koncentraciją, taip pat sintezės iškaitinimo ir atkaitinimo sąlygas. Išsamus šioje disertacijoje pateiktas mokslinis tyrimas siūlo tinkamiausias technologines sąlygas nanostruktūrinėms cerio oksido keramikoms, su atitinkamais LT-KOKE keliamais reikalavimais, gauti.