Šeši studentai KTU Medžiagų mokslo institute atliks mokslines vasaros praktikas

Svarbiausios | 2018-07-09

2018 m. vasarą 6 Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto Taikomosios fizikos bei Medžiagų ir nanotechnologijų studijų programų 2-3 kurso studentai praleis KTU Medžiagų mokslo institute, nes liepos mėnesį prasidėjo studentų mokslinė vasaros praktika finansuojama pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonę „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose“.

Medžiagų mokslo institute bus vykdomos 2-jų studentų praktikos, o 4 studentams, kurie atlieka praktiką Matematikos ir gamtos mokslų fakultete Taikomosios optikos ir fotonikos mokslo grupėje bus sudarytos sąlygos naudotis „Santakos“ slėnio infrastruktūra.

Praktikos metu studentai gilins žinias įvairiose srityse atlikdami projektų vadovų suformuluotas užduotis:

Linas Jonauskas gilins žinias atominių jėgų mikroskopijos srityje, įsisavins skenuojančio zondo mikroskopinius metodus paviršiaus analizei. Atliks paviršių tyrimus atominių jėgų ir Kelvino zondo mikroskopijos metodais, analizuos ir apibendrins rezultatus („Kelvino zondo jėgos mikroskopijos metodo taikymo galimybių apžvalga”, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-09-0079, vadovė – doc. dr. Asta Guobienė).

Paulius Dolmantas gilins žinias tirdamas kaitinimo įtaką hidrogenizuotos amorfinės anglies nanokompozitų su įterptomis vario nanodalelėmis struktūrai ir jų taikymą tiesioginei grafeno sintezei bei grafeno (anglies) ir silicio diodų formavimui („Hidrogenizuotų amorfinės anglies nanokompozitų su įterptais Cu nanoklasteriais kaitinimo įtakos tyrimas ir taikymas tiesioginei grafeno sintezei” Nr. 09.3.3-LMT-K-712-09-0045, vadovas – vyriausias mokslo darbuotojas, dr. Šarūnas Meškinis)

Mantas Mikalkevičius tyrinės skirtingos formos sidabro nanodalelių taikymą SERS jutikliams, įgis įgūdžių naudotis Ramano spektroskopija bei analizuoti rezultatus (“Skirtingos formos sidabro nanodalelių, naudojamų SERS jutikliams, tyrimas“, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-09-0058; vadovė: doc. dr. Asta Tamulevičienė)

Justas Deveikis gilins žinias periodinių struktūrų, skirtų šviesos jutiklių efektyvumo didinimui artimajame infraraudonųjų spindulių diapazone, modeliavime skaitiniais metodais („Mikrostruktūrų, skirtų optiniams taikymams, modeliavimas“, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-09-0053;, vadovas: prof. dr. Tomas Tamulevičius).

Gvidas Klyvis tirs mikro- ir nanoobjektų formavimui naudojamas medžiagas bei koloidams naudojamus tirpalus, įvertins mikroreljefo ir jo formos įtaką vilgumui bei kapiliariniams procesams („Nanodalelių kapiliarinio nusodinimo technologijai naudojamų medžiagų ir struktūrų tyrimai“, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-09-0054, vadovas: prof. habil. dr. Sigitas Tamulevičius)

Justas Petrauskas įgis žinių kaip formuoti anodinio aliuminio oksido membranines struktūras ir ištirti jų struktūrą naudojantis Rentgeno spindulių difrakcijos metodu („Anodinio aliuminio oksido membraninių struktūrų formavimas ir jų savybių tyrimas Rentgeno spindulių difrakcijos metodu”, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-09-0077, vadovė: doc. dr. Brigita Abakevičienė)

Projektų trukmė: 2018-07-02 – 2018-08-31.

Plačiau