Startuoja „Europos horizonto“ projektas RIANA – nanomokslų ir nanotechnologijų centras

KTU Atsakingai | 2024-04-02

Šių metų kovo 14 – 15 dienomis daugiau nei 100 dalyvių susirinko į hibridinį susitikimą Hamburge, kad oficialiai pradėtų „Horizon Europe“ projektą RIANA (angl. Research Infrastructure Access in Nanoscience & Nanotechnology). Tai buvo pirmasis RIANA projekto, kuris oficialiai startavo 2024 m. kovo 1 d., susitikimas. Šiuo projektu siekiama mokslininkams ir verslo partneriams užtikrinti prieigą prie pirmaujančių Europoje nanomokslo ir nanotechnologijų infrastruktūrų, kuriose kuriamos naujos medžiagos tvariam vystymuisi.

Vartotojų bendruomenei projektas RIANA užtikrins unikalią prieigą prie 69 infrastruktūrų, esančių 22 Europos šalyse, platformos, tarp kurių yra sinchrotronai, elektronų mikroskopijos, lazerių, jonų pluoštų, neutronų, švariųjų kambarių, minkštųjų medžiagų tyrimų centrai bei didelio našumo skaičiavimų superkompiuteriai. Be standartinės vartotojo prieigos prie atskirų įrenginių, RIANA siūlys vieno langelio prieigą ir ypač stiprią jaunesniųjų mokslininkų tinklo pagalbą vartotojams. 

Dviejų dienų pristatymuose bei diskusijose apie šešis darbų rinkinius buvo apibrėžta ateinančių ketverių metų programa.

Pasak mokslinio RIANA projekto koordinatoriaus Michael Stuckelberger (DESY – Deutsches Elektronen-Synchrotron), projekto tikslas suteikti tarpdisciplininę prieigą prie didelės įvairovės išskirtinių instrumentų rinkinio, reikalingo nanomokslo ir nanotechnologijų tyrimams ir plėtrai.

„Jaunesniųjų mokslininkų komanda, glaudžiai bendradarbiaujanti su patyrusiais vyresniaisiais mokslininkais, vartotojams suteiks visapusišką pagalbą: nuo patarimų rašant projektų paraiškas iki praktinio eksperimentų palaikymo ir duomenų analizės“, – sakė jis. 

RIANA komanda
RIANA komanda

RIANA bendradarbiaus su mokslo ir pramonės vartotojais per nuolatinio projektų kvietimo sistemą ir skatins eksperimentus, kuriuose derinami įvairūs metodai. Tyrimų derinimas leis taikyti naujus, kombinuotus analizės metodus, išplės aukšto lygio infrastruktūros vartotojų bendruomenę bei atvers kelią nanomedžiagomis pagrįstoms naujovėms. 

Kauno technologijos universiteto Medžiagų mokslo institutas (KTU MMI), būdamas „EuroNanoLab“ tinklo, vienijančio keturiasdešimt keturis švariuosius kambarius 14-oje šalių narių, yra vienas iš RIANA projekto vykdytojų.

MMI vartotojams siūlo švariojo kambario, kuris yra 130 m² ploto darbo erdvė, atitinkanti ISO5 (100 klasės) švaros standartą, technologijų paslaugas ir yra atviras visai universiteto bendruomenei, taip pat išorės akademiniams ir komerciniams partneriams.

Šioje aukščiausius švaros standartus atitinkančioje aplinkoje yra įrengta pažangi nanogamybos ir analitinė įranga, kuria naudojantis kuriamos inovacijos, atliekami moksliniai tyrimai bei nanogamybos užsakymai.