Startuoja naujas projektas RASA

Svarbiausios | 2020-09-30

Medžiagų mokslo institute pradedamas vykdyti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklos ,,Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami“ projektas Nr. 01.2.2-LMT-K-718-03-0058 „Nerasojančios precizinės optinės liniuotės ir limbai (RASA), projekto vertė 691 574,00 Eur. Projektas bus vykdomas 2020 – 2023 metais.

Projektas yra skirtas tikslių itin mažų poslinkių bei precizinių įrenginių mazgų judėjimo greičio matavimo prietaisų – optinių liniuočių – tobulinimui. Viena iš problemų, su kuria susiduria precizinių liniuočių gamintojai, yra liniuočių paviršiaus aprasojimas. Aprasojus optinis keitiklis nustoja veikti. Todėl didelio tikslumo matavimams, kai nėra užtikrinama labai griežta aplinkos drėgnumo ir temperatūros kontrolė, reikalinga rasojimui atspari naujos kartos optinė liniuotė. Panaudojus specialias hidrofilines dangas, optinė liniuotė iš principo galėtų veikti netgi rasos taško aplinkoje. Tačiau dabar rinkoje esančios polimerinės superhidrofilinės dangos netinka naudoti optinėse liniuotėse. Problemai spręsti planuojama panaudoti itin kietas, atsparias dilimui bei korozijai, optiškai skaidrias deimanto tipo anglies dangas, formuojamas ant litografiniais metodais nanotekstūruoto superhidrofilinio paviršiaus. Suformuota danga ir/arba nanotekstūra turėtų apsaugoti optinės liuotės paviršių nuo rasojimo, kartu nepabloginant liniuotės mechaninių ir optinių savybių ar net jas pagerinant. Sukurta technologija būtų aktuali ne tik tiksliosios optikos matavimams, bet ir plačiam kitų taikymų spektrui – nuo akinių lęšių iki automobilių stiklų.

Pagrindiniai projekto vykdytojai iš kairės į dešinę: dr. Viktoras Grigaliūnas, dr. Dalius Jucius, dr. Rimantas Gudaitis, dr. Asta Guobienė, dr. Šarūnas Meškinis (vadovas), dr. Brigita Abakevičienė, dr. Algirdas Lazauskas, dr. Andrius Vasiliauskas.