Amorfinės anglies ir kobalto nanokompozitų kaitinimo įtakos tyrimas ir taikymas tiesioginei grafeno

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-16-0166

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-10-15 - 2020-06-18

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Šarūnas Meškinis

Trukmė:
2019 - 2020

Padalinys:
Medžiagų mokslo institutas, Vakuuminių ir plazminių procesų mokslo laboratorija