Antivirusinėmis savybėmis pasižymintys filtrai su metalų ir jų oksidų nanostruktūromis (AntiVirus-21)

   

 

Projekto nr.: 13.1.1-LMT-K-718-05-0018
Projekto tinklapis: https://www.esinvesticijos.lt/lt//finansavimas/paraiskos_ir_projektai/antivirusinemis-savybemis-pasizymintys-filtrai-su-metalu-ir-ju-oksidu-nanostrukturomis-antivirus-21

Projekto aprašymas:

Šio projekto idėja yra sukurti antivirusiniu poveikiu pasižyminčias filtravimo sistemas, kuriose ant lazerio spinduliuote suformuotų stiklo paviršių būtų naudojamos antivirusiniu poveikiu pasižyminčios nanomedžiagų dangos. Projekto tikslas yra susintetinti metalų bei jų oksidų ir heterodarinių nanomedžiagas ir pritaikyti didžiausiu antivirusiniu poveikiu pasižyminčių medžiagų funkcinius paviršius lazeriu formuojamose filtravimo sistemose. Susintetintų medžiagų antivirusinis poveikis bus tiriamas naudojant modelines gyvūninės kilmės virusų padermes giminingas SARS-CoV-2. Atlikus dangų antivirusinius tyrimus bus kuriamas filtro prototipas sudarytas iš lazeriu struktūrizuotų stiklo paviršių su nusodintomis efektyviausių antivirusinių nanomedžiagų dangomis bei kokybiškai ir kiekybiškai ištirtas jo efektyvumas imitacinėmis sąlygomis. Tokie antivirusiniu poveikiu pasižymintys filtravimo sprendimai potencialiai galėtų būti taikomi pvz.: virusais užkrėstų biologinių skysčių arba virusais užteršto įkvepiamo ar iškvepiamo oro valymo sistemų komponentės, kovojant su COVID-19 sukelta pandemija bei prisidedant prie šios ligos gydymo ir prevencijos.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 13.1.1-LMT-K-718 veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami”. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.


Projekto rezultatai:

Projekto metu numatoma parengti mokslines publikacijas bei sukurti antivirusiniu poveikiu pasižyminčio filtro maketą bei prototipą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-11-03 - 2023-09-01

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Projekto partneriai: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, ALTECHNA R&D, UAB

Vadovas:
Tomas Tamulevičius

Trukmė:
2021 - 2023

Padalinys:
Medžiagų mokslo institutas, Paviršių ir plonasluoksnių darinių mokslo laboratorija