CERNT-LT veiklų Lietuvoje vystymas ir plėtra

Projekto nr.: CERN-LT-2023

Projekto finansavimas:

LR valstybės biudžeto lėšos

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023-09-26 - 2023-12-31

Projekto koordinatorius: Vilniaus universitetas

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Vadovas:
Brigita Abakevičienė, Sigitas Tamulevičius

Trukmė:
2023 - 2023

Padalinys:
Fizikos katedra, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, Medžiagų mokslo institutas