Grafeno ir įvairių metalų nanodalelių dinaminių plazmoninių savybių tyrimai ultrasparčia skirtumines sugerties spektroskopija (PlasmoTAS)

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-15-0089

Projekto aprašymas:

Šiuo metu darosi vis intensyvesni plazmoninių savybių turinčių medžiagų tyrimai. Viena jų yra grafenas, kuris dėl savo unikalių mechaninių, optinių ir elektrinių savybių gali būti labai plačiai pritaikomas optoelektroniniuose prietaisuose. Nepaisant išvardintų privalumų, norint grafeną praktiškai panaudoti reikia tobulinti jo gamybos metodikas, norint jį paruošti kuo geresnės kokybės, bei gerinti grafeno kokybės analizės metodus. Reiktų paminėti, kad grafeno struktūros defektai gali būti ir naudingi įvairiems jo pritaikymams, tik prieš tai reikia geriau ištirti jų įtaką grafeno savybėms. Planuojamų studento praktikos tyrimų metu bus tiriama ultrasparti sužadintos būsenos relaksacijos dinamika grafeno sluoksnių, paruoštų mikrobange plazma stimuliuoto cheminių garų nusodinimo (PECVD) metodu. Sluoksniai bus auginami ant vario plėvelių ir pernešami ant kvarco padėklų arba tiesiogiai ant įvairių padėklų, tokių kaip kvarcas ar silicis. Grafeno sluoksnių ultrasparčios sužadintos būsenos dinamikos tyrimams bus naudojamas skirtuminės sugerties spektrometras (TAS), pasinaudojant juo bus galima tirti, kaip grafeno struktūra daro įtaką sužadintos būsenos relaksacijos dinamikai. Pasinaudojant įvairiomis medžiagų analizės metodikomis: Ramano sklaidos spektroskopija, atominių jėgų mikroskopu, skenuojančiu elektronų mikroskopu ir kitomis metodikomis bus nustatyta paruoštų grafeno sluoksnių struktūra, susieta ir palyginta su TAS matavimų rezultatais. Praktikos pabaigoje bus sukurta metodika kaip susieti grafeno sluoksnių struktūrą ir defektus su TAS matavimo rezultatais.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

1. Praktikantas įsisavino TAS matavimų metodiką ir jos rezultatų analizę.
2. Atlikti grafeno it kitų plazmoninių nanostruktūrų tyrimai pasinaudojant TAS metodika.
3. Praktikantas išmoko savarankiškai atlikti matavimus su TAS ir juos interpretuoti.
4. Susieta ištirto grafeno struktūrą su TAS matavimų rezultatais.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-07-01 - 2019-08-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Domantas Peckus

Trukmė:
2019 - 2019

Padalinys:
Medžiagų mokslo institutas, Paviršių ir plonasluoksnių darinių mokslo laboratorija