Holografinė litografija dvimatėms nanostruktūroms (HOLO2D)

   

Projekto nr.: 09.3.3.-LMT-K-712-15-0074

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas – susipažinti su didelio našumo holografinės litografijos technologija ir įranga ir pagaminti kintamo periodiškumo dvimačių nanostruktūrų rinkinį plazmoniniams biojutikliams. Praktikos metu studentas susipažins su HL įranga, programine įranga, skirta modeliuoti laukiamas dvimates struktūras, ir savarankiškai atliks eksperimentus, skirtus kaukių dvimatėms plazmoninėms struktūroms gaminti. Studentas atliks modeliavimo darbus, eksponavimo, ryškinimo bei kiekybinio kaukių apibūdinimo darbus, naudojant skenuojančią elektroninę mikroskopiją bei difrakcinio efektyvumo matavimus. Šios kaukės bus naudojamos tolimesniuose eksperimentuose formuojant dvimates nanometrines struktūras silicyje bei lydytame kvarce sidabro nanodalelių tvarkingam dėliojimui kapiliarinio nusodinimo būdu (angl. capillary assisted assembly) bei dvimačių nanometrinių struktūrų formavimui derinant sidabro garinimą elektroniniu spinduliu bei nusprogdinimo litografiją (angl. lift-off lithography).

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Studentas paruoš darbo ataskaitą bei holografinės litografijos įrenginio ir litografijos proceso rekomendacijas (vadovą), kuriame aprašys norimų dvimačių nanometrinių struktūrų formavimo algoritmą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-07-01 - 2019-08-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Sigitas Tamulevičius

Trukmė:
2019 - 2019

Padalinys:
Medžiagų mokslo institutas