III grupės nitridų epitaksija per grafeną ant silicio su joninio ryšio metalo oksidais kieto kūno fotonikai

 

Projekto nr.: SV5-32

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas yra ištirti joniškumo įtaką atliekant galio nitrido epitaksiją per grafeną ant joninių oksidų. Tyrimų metu bus sintezuojami aukštos kokybės 3 grupės nitrido sluoksniai ant kitokių padėklų. Planuojama keisti joninių oksidų gardelės po grafenu orientaciją. Grafenas ant nelaidžių joninių oksidų veikia kaip laidus 2D elektrodas, sujungiantis kartu du puslaidininkius: Si pagrindą ir GaN epitaksinį sluoksnį.

Projekto finansavimas:

Lietuvos mokslo tarybos parama moksliniams tyrimams, Mokslininkų grupių projektai


Projekto rezultatai:

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023-04-01 - 2026-03-31

Projekto koordinatorius: Vilniaus universitetas

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Rimantas Gudaitis

Trukmė:
2023 - 2026

Padalinys:
Medžiagų mokslo institutas, Vakuuminių ir plazminių procesų mokslo laboratorija