Kietojo oksido kuro mikroelementų porėtojo metalo pagrindu vystymas, formavimas ir tyrimai

 

Projekto nr.: S-LL-21-8
Projekto tinklapis: https://en.ktu.edu/projects/porous-metal-supported-micro-scale-solid-oxide-fuel-cells-fundamentals-fabrication-and-testing/

Projekto aprašymas:

Šio projekto tikslas yra suformuoti kietojo oksido kuro mikroelementų (?-KOKE) struktūras (anodas,
elektrolitas, katodas) ant porėto plieno (MS-?-KOKE) ir silicio (Si-?-KOKE) padėklų. Planuojame,
kad šie mikroelementai veiks žemesnėse nei 400°C temperatūrose, o jų galios tankis viršys
100 mW/cm2. Šiam ambicingam tikslui pasiekti bus atliekami nanoporėtų keramikų ir metaliniųkeraminių
elektrodų, skirtų deguonies oksidacijos ir vandenilio redukcijos procesams tirti žemesnėse
nei 500°C temperatūrose, formavimo procesai ir fundamentiniai tyrimai.
Projektas bus vykdomas dviem pagrindinėmis kryptimis: 1- formuoti ir tirti kuro mikroelementus ant
metalo – porėto plieno ir 2 – formuoti ir tirti kuro mikroelementus ant silicio pagrindų, taikant
mikroelektronikos metodus. Bus tiriamos tiek cheminės, tiek fizikinės ?-KOKE struktūrų savybės, o
elektroninio laidumo matavimo metodika bus pritaikyta struktūrų elektrocheminėms savybėms tirti.
Norint suformuoti aukštos kokybės ?-KOKE struktūras, ypatingas dėmesys bus skirtas
žematemperatūrinių anodo (cerio oksido pagrindu) ir katodo (perovskitų pagrindu) elektrodų
formavimui bei jų cheminių bei fizikinių savybių tyrimui.

Projekto finansavimas:

Lietuvos mokslo tarybos administruojama tarpvalstybinė programa: Lietuva-Lenkija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-06-01 - 2024-05-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Projekto partneriai: Gdansk University of Technology

Vadovas:
Brigita Abakevičienė, Sigitas Tamulevičius

Trukmė:
2021 - 2024

Padalinys:
Fizikos katedra, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, Medžiagų mokslo institutas