Medžiagos ir technologijos didelio stiprinimo, greitaeigiam mikrostruktūriniam dujiniam detektoriui

 

Projekto nr.: SV3-1953
Projekto tinklapis: https://materials.ktu.edu/projects/materials-and-technologies-for-the-high-gain-fast-timing-mpgd-detector-2/

Projekto aprašymas:

Projektu siekiama patobulinti technologiją, naudojamą gaminant naujo tipo mikrostruktūrinius dujinius detektorius (angl. Micro pattern gaseous detectors – MPGD). Tokio tipo detektoriai gal būti naudojami agresyvioje radiacinėje aplinkoje ir gali būti taikomi CERN-o didžiojo hadronų kolaiderio (angl. Large Hadron Collaider – LHC) eksperimentuose. Šiuo projektu mes prisidėsime prie naujo tipo dujinio detektoriaus – dujinio elektronų daugintuvo (angl. Gas Electron Multiplier – GEM), kurį neseniai išrado CERN Dujinių detektorių plėtros grupė (angl. Gas Detector Development Group). Savo projektu mes siekiame prisidėti prie šios detektoriaus struktūros tolimesnio išvystymo, užtikrinant optimalius skylių parametrus, rezistyvinio sluoksnio elektrines ir mechanines savybes bei siūlant ekonomiškai efektyvius detektoriaus komponentų gamybos ciklus. Darbe naudosime ultratrumpų impulsų lazerinės abliacijos technologiją Kaptono® plėvelės mikro struktūrizavimui, bei DLC nusodinimo technologijas varžinio sluoksnio formavimui. Tyrimų tikslas – sukurti lazerinę poliimido (Kaptono®) – deimantiškosios anglies (DLC) mikrostruktūrų formavimo technologiją, suderinamą su dujinių elektronų daugintuvų (angl. Gas Electron Multiplier (GEM)) technologijomis. Projekto uždaviniai: 1. Suformuoti mechaniškai stabilias, pasižyminčias gera adhezija, valdomo elektrinio laidumo deimantiškosios anglies ir nanokompozitines deimantiškosios anglies pagrindu dangas and komercinių poliimido plėvelių, tinkamas dujinių elektronų daugintuvų (GEM) technologijai; 2. Parinkti femtosekundinio lazerio poveikio parametrus apimant bangos ilgius, energijos tankius ir pluošto fokusavimo bei transliavimo strategijas mikrostruktūrų, naudojamų GEM technologijoje, realizavimui DLC-poliimido sistemoje; 3. Kartu su CERN-o mokslininkais įvertinti sukurtų struktūrų tinkamumą GEM technologijai.

Projekto finansavimas:

Lietuvos mokslų akademija


Projekto rezultatai:

Tyrimų tikslas – sukurti lazerinę poliimido (Kaptono®) – deimantiškosios anglies (DLC) mikrostruktūrų formavimo technologiją, suderinamą su dujinių elektronų daugintuvų (angl. Gas Electron Multiplier (GEM) grindžiamų greitaeigių mikrostruktūrinių dujinių detektorių (µ-FTM) technologija.
Projekto uždaviniai:
1. Suformuoti mechaniškai stabilias, pasižyminčias gera adhezija, valdomo elektrinio laidumo deimantiškosios anglies ir nanokompozitines deimantiškosios anglies pagrindu dangas and komercinių poliimido plėvelių, tinkamas dujinių elektronų daugintuvų (GEM) technologijai.
2. Parinkti femtosekundinio lazerio poveikio parametrus apimant bangos ilgius, energijos tankius ir pluošto fokusavimo bei transliavimo strategijas mikrostruktūrų, naudojamų GEM technologijoje, realizavimui DLC-poliimido sistemoje.
3. Kartu su CERN-o mokslininkais įvertinti sukurtų struktūrų tinkamumą GEM (kaip struktūrinio elemento) ir viso greitaeigio mikrostruktūrinio dujinio detektoriaus (µ-FTM ) technologijai.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022-06-23 - 2022-12-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Sigitas Tamulevičius, Sigitas Tamulevičius

Trukmė:
2022 - 2022

Padalinys:
Fizikos katedra, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, Medžiagų mokslo institutas