Medžiagos ir technologijos didelio stiprinimo, greitaeigiam mikrostruktūriniam dujiniam detektoriui

 

Projekto nr.: SV3-1835
Projekto tinklapis: https://en.ktu.edu/projects/materials-and-technologies-for-the-high-gain-fast-timing-mpgd-detector/

Projekto aprašymas:

Projektu siekiama patobulinti technologiją, naudojamą gaminant naujo tipo mikrostruktūrinius dujinius detektorius (angl. Micro pattern gaseous detectors – MPGD). Šiuos dujinius jonizacijos detektorius sudaro mikroelektroninės struktūros, kuriose atstumas tarp anodo ir katodo elektrodų yra milimetrų ar dalies milimetrų eilės. Jonizuojančiosios spinduliuotės dalelės, sąveikaudamos su tokio detektoriaus dujine terpe, sukuria elektronus ir jonus, kurie yra greitinami anodų mikroelektrodų kuriamame elektrostatiniame lauke. Parinkus tinkamą elektrostatinio lauko stiprį, galima užtikrinti lavininį krūvininkų dauginimo procesą ir taip, naudojantis atitinkama elektronine grandine, fiksuoti jonizacijos įvykį. Dar daugiau, naudojant padėčiai jautrius detektorius, šie sprendimai leidžia atlikti ir procesų vaizdinimą.
Tyrimų tikslas – sukurti lazerinę poliimido (Kaptono®) – deimantiškosios anglies (DLC) mikrostruktūrų formavimo technologiją, suderinamą su dujinių elektronų daugintuvų (angl. Gas Electron Multiplier (GEM) grindžiamų greitaeigių mikrostruktūrinių dujinių detektorių (µ-FTM) technologija.
Projekto uždaviniai:
1. Suformuoti mechaniškai stabilias, pasižyminčias gera adhezija, valdomo elektrinio laidumo deimantiškosios anglies ir nanokompozitines deimantiškosios anglies pagrindu dangas and komercinių poliimido plėvelių, tinkamas dujinių elektronų daugintuvų (GEM) technologijai.
2. Parinkti femtosekundinio lazerio poveikio parametrus apimant bangos ilgius, energijos tankius ir pluošto fokusavimo bei transliavimo strategijas mikrostruktūrų, naudojamų GEM technologijoje, realizavimui DLC-poliimido sistemoje.
3. Kartu su CERN-o mokslininkais įvertinti sukurtų struktūrų tinkamumą GEM (kaip struktūrinio elemento) ir viso greitaeigio mikrostruktūrinio dujinio detektoriaus (µ-FTM ) technologijai.

Projekto finansavimas:

Lietuvos mokslų akademija


Projekto rezultatai:

Tyrimų tikslas – sukurti lazerinę poliimido (Kaptono®) – deimantiškosios anglies (DLC) mikrostruktūrų formavimo technologiją, suderinamą su dujinių elektronų daugintuvų (angl. Gas Electron Multiplier (GEM) grindžiamų greitaeigių mikrostruktūrinių dujinių detektorių (µ-FTM) technologija. Projekto uždaviniai: 1. Suformuoti mechaniškai stabilias, pasižyminčias gera adhezija, valdomo elektrinio laidumo deimantiškosios anglies ir nanokompozitines deimantiškosios anglies pagrindu dangas and komercinių poliimido plėvelių, tinkamas dujinių elektronų daugintuvų (GEM) technologijai. 2. Parinkti femtosekundinio lazerio poveikio parametrus apimant bangos ilgius, energijos tankius ir pluošto fokusavimo bei transliavimo strategijas mikrostruktūrų, naudojamų GEM technologijoje, realizavimui DLC-poliimido sistemoje. 3. Kartu su CERN-o mokslininkais įvertinti sukurtų struktūrų tinkamumą GEM (kaip struktūrinio elemento) ir viso greitaeigio mikrostruktūrinio dujinio detektoriaus (µ-FTM ) technologijai.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-09-10 - 2021-12-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Sigitas Tamulevičius

Trukmė:
2021 - 2021

Padalinys:
Medžiagų mokslo institutas