Nerasojančios precizinės optinės liniuotės ir limbai (RASA)

   

Projekto nr.: 01.2.2-LMT-K-718-03-0058

Projekto aprašymas:

Koduotuvas yra labiausiai paplitęs tikslaus itin mažų poslinkių bei precizinių įrenginių mazgų judėjimo greičio matavimo prietaisas. Optinės liniuotės matuoja tiksliausiai iš visų koduotuvų. Viena iš problemų, su kuria susiduria precizinių liniuočių gamintojai, yra liniuočių paviršiaus aprasojimas. Aprasojus keitiklis nustoja veikti. Magnetiniai koduotuvai daug mažiau jautrūs aplinkos poveikiui nei optinės liniuotės. Tačiau, kartu, jie yra mažiau tikslūs. Todėl didelio tikslumo matavimams reikalinga naujos kartos optinė liniuotė, atspari rasojimui.
Panaudojus specialias hidrofilines dangas, optinė liniuotė, iš principo, galėtų sėkmingai veikti netgi rasos taško aplinkoje. Tačiau dabar rinkoje esančios superhidrofilinės dangos netinka naudoti optinėse liniuotėse. Problemai spręsti galėtų būti panaudotos deimanto tipo anglies dangos, kurios yra yra itin kietos, atsparios dilimui bei korozijai, optiškai skaidrios. Jų paviršiaus drėkinimo kampas gali būti keičiamas plačiose ribose. Alternatyvūs būdas yra specialiai nanotekstūruoto superhidrofilinio paviršiaus formavimas. Siekiant maksimizuoti efektą, galima derinti paviršiaus nanotekstūravimą ir deimanto tipo anglies užauginimą. Suformuota danga ir/arba nanotekstūra turėtų apsaugoti optinės liuotės paviršių nuo rasojimo, kartu nepabloginant liniuotės mechaninių ir optinių savybių ar net jas pagerinant. Be to, ji turėtų būti atspari optinių liniuočių valymo procedūroms.
Todėl šio projekto tikslas yra nerasojančių optinių liniuočių technologijos sukūrimas.
Darbo uždavinys yra yra ant stiklo ir Cr suformuoti bei ištirti deimanto tipo anglies dangas, nanotekstūruotus paviršius bei dangų ir nanostruktūrizuotų paviršių derinius, pritaikant tinkamiausią iš šių technologijų nerasojančių optinių liniuočių gamybai.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami”


Projekto rezultatai:

Planuojama sukurti nerasojančių optinių liniuočių gamybos technologiją, naudojant deimanto tipo anglies dangas, nanotekstūruotus paviršius bei dangų ir nanostruktūrizuotų paviršių derinius.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-09-22 - 2023-09-01

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Šarūnas Meškinis

Trukmė:
2020 - 2023

Padalinys:
Medžiagų mokslo institutas, Vakuuminių ir plazminių procesų mokslo laboratorija