Plonų plėvelių ir struktūrų, naudojamų dalelių greitintuvų vakuuminėje kameroje, eksperimentinis vertinimas (DAFU-2)

 

Projekto nr.: CERN-KTU-2019-1

Projekto aprašymas:

Visi dalelių greitintuvų vidiniai vakuuminių komponentų paviršiai yra dengiami arba amorfinės anglies danga arba geterio danga (non-evaporable getters), kurių dėka (sumažintos elektroninės emisijos bei aukšto vakuumo) užtikrinamas efektyvus greitintuvų darbas. Minėtos technologijos svarbios ne tik CERN-ui bet ir visoms pasaulio laboratorijoms, kuriose naudojami didelių energijų elementariųjų dalelių greitintuvai. Projekto tikslas – suprasti ir išaiškinti fizikinius mechanizmus, leidžiančius valdyti (sumažinti) antrinės elektronų emisijos koeficientą plonose dangose ir struktūrose, naudojamose dalelių greitintuvų vakuuminėje kameroje. Projekto uždaviniai: 1. Ištirti amorfinės anglies plėvelių (DLC) antrinių elektronų emisijos koeficiento sąryšį su optinėmis savybėmis; 2. Suformuoti DLC dangas ant Kaptono pagrindo bei atlikti suformuotų dangų ir struktūrų (DLC-Kaptono struktūros, naudojamos antrinių elektronų detektoriuose) savybių tyrimus; 3. Patikrinti įvairių paviršinių periodinių struktūrų galimybes mažinti antrinių elektronų emisijos koeficientą

Projekto finansavimas:

Lietuvos mokslų akademija


Projekto rezultatai:

Pirmojo uždavinio įgyvendinimas leis giliau suprasti antrinės elektronų emisijos mechanizmą, o optinių dangų matavimų dėka būtų galima sukurti efektyvų netiesioginį amorfinės anglies antrinės elektroninės emisijos vertinimo būdą. Antrojo projekto metu buvo patikrinta pati idėja, todėl tęsiant tyrimus šioje srityje bus galima atlikti statistinį vertinimą ir formuluoti kiekybinius planuojamo metodo parametrus. Sprendžiant antrąjį uždavinį, reikalingos amorfinės anglies valdomo elektrinio laidumo dangos, kurios yra naudojamos kaip funkcinis elementas dviejų elektrodų elektronų debesies detektoriuose. Taigi antrasis ir trečiasis uždaviniai turės tiesioginį taikymą prietaisuose, naudojamuose antrinių elektronų emisijos matavimuose.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-05-27 - 2019-12-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Sigitas Tamulevičius

Trukmė:
2019 - 2019

Padalinys:
Medžiagų mokslo institutas