Tvarkių mikro bei nano paviršinių struktūrų formavimo valdomos savirankos būdu komercinimas (NanoAssembly)

 

Projekto nr.: 01.2.2-MITA-K-702-06-0008

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 01.2.2-MITA-K-702 „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-09-03 - 2021-11-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Projekto partneriai: NANOVERSA, UAB

Vadovas:
Tomas Tamulevičius

Trukmė:
2020 - 2021

Padalinys:
Medžiagų mokslo institutas, Paviršių ir plonasluoksnių darinių mokslo laboratorija