ZnO tetrapodų elektrinių savybių tyrimas

Projekto nr.: TA241

Projekto finansavimas:

ASCENT+ programa

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-08-31 - 2022-02-28

Projekto koordinatorius: Tyndall nacionalinis institutas

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Simas Račkauskas

Trukmė:
2021 - 2022

Padalinys:
Medžiagų mokslo institutas, Vakuuminių ir plazminių procesų mokslo laboratorija