ZnO tetrapodų elektrinių savybių tyrimas

Projekto nr.: TA241
Projekto tinklapis: https://en.ktu.edu/projects/electrical-transport-in-zno-nanotetrapods/

Projekto aprašymas:

Šio projekto tikslas yra pažengti integruojant ZnO nanotetrapodus į nanolaidų tinklus, kad ateityje būtų galima juos pritaikyti chemorezistenciniam jutimui. Dėl 1D ZnO nanotetrapodų prigimties ir galimybės kontroliuoti jo morfologiją (ilgį ir skersmenį) nanometrų skalėje ZnO nanotetrapodų tolesnė integracija į nanolaidų tinklą atveria plačias perspektyvas: t.y. nanolaidelio skersmuo, artimas Debye ilgiui, būtų perspektyvus jutimui. Tačiau norint tobulinti elektrinį pernešimą vienoje ZnO nanovieloje (arba ZnO nanotetrapodo kojoje), reikia visiškai suprasti. Paviršiaus defektai valdo elektrinį pernešimą nanovieloje ir kontaktuose, todėl nuo ilgio ir temperatūros priklausomi matavimai paaiškintų elektrinio pernešimo mechanizmą.

Projekto finansavimas:

Vykdomas pagal “Horizontas 2020” programos projekto ASCENT+ (Nr. 871130 ir 654384) veiklas


Projekto rezultatai:

Šiame darbe parengsime bandomąsias struktūras ir charakterizuosime elektrinį transportą ZnO nanolaideliuose, ištirsime paviršinių defektų įtaką transportavimui ir kontaktinei varžai bei sudarysime DFT skaičiavimu pagrįstą modelį, kuris dar labiau paskatintų ZnO nanovielų tinklų integraciją.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-08-31 - 2022-02-28

Projekto koordinatorius: Tyndall nacionalinis institutas

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Simas Račkauskas

Trukmė:
2021 - 2022

Padalinys:
Medžiagų mokslo institutas, Vakuuminių ir plazminių procesų mokslo laboratorija