Kauno mokslo premija 2017 – Sigitui Tamulevičiui

Svarbiausios | 2017-11-08

Medžiagų mokslo instituto direktoriui akademikui profesoriui habilituotam daktarui Sigitui Tamulevičiui už darbą ,,Aukštųjų technologijų kūrimas ir diegimas – naujos kartos mikro/nano prietaisai ir struktūros“ paskirta 2017 m. Kauno miesto mokslininko premija, skiriama už ilgametę aktyvią ir reikšmingą mokslinę veiklą. Pristatomi pasiekimai atspindi akademiko indėlį į mokslo ir technologijų vystymą Lietuvoje, o gauti rezultatai yra reikšmingi Kauno miestui, Lietuvos mokslui vystant tarptautinį bendradarbiavimą ir integruojantis į Europos ir pasaulio mokslo struktūras.

Akademikas savo mokslinę ir darbinę veiklą pradėjęs Kaune ir visą laiką dirbęs Kauno technologijos universitete (prieš tai Kauno Politechnikos institute) savo nuopelnus miestui mato savo ilgametėje aktyvioje ir reikšmingoje mokslinėje veikloje, aukščiausiuose mokslo pasiekimuose respublikiniu ar tarptautiniu mastu bei novatoriškose mokslinėse idėjose ir jų įgyvendinime Kauno mieste.

S. Tamulevičius yra daugiau nei 210 publikacijų autorius-bendraautorius. Paskutinė reikšminga mokslo publikacija yra žurnale Reports on Progress in Physics, kurio 2016 citavimo indeksas 14,311 (Sigitas Tamulevicius et al 2017 Rep. Prog. Phys. in press ).

Laureatas yra:

 • Lietuvos Mokslo premijos laureatas (kartu su bendraautoriais) 2000 m.
 • Lietuvos MA tikrasis narys (nuo 2010)
 • Nuo 2016 m. Pietų Danijos universiteto garbės daktaras
 • Žurnalo “Materials Science (Medžiagotyra)” vyriausiasis redaktorius
 • Žurnalo „Materials Research Express“ (IOPScience leidykla) redkolegijos narys
 • Žurnalo „American Journal of Nanomaterials“ (Science and Education Publishing) redkolegijos narys.
 • Europos Bendrosios programos FP5 programos ekspertas (2001 m.), FP6 ekspertas (2003 m., 2004 m., 2005 m., 2006 m.), FP7 Ekspertas (2010 m., 2011m., 2012m. , 2013m..), Horizon2020 (2014m., 2015m., 2016, 2017)
 • Europos programų Eurostars, Eureka ekspertas (2009 – 2017)
 • ES 7BP komiteto “Nanomokslai “Nanomokslai, nanotechnologijos, medžiagos ir naujos
 • gamybos technologijos“ Lietuvos atstovas – ekspertas (2010 – 2012)
 • Prancūzijos Mokslinių tyrimų agentūros (Agence Nationale de Recherche) ekspertas (2016 – 2017).
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku