KTU MMI mokslininkų projektinė sėkmė

Svarbiausios | 2018-01-28

Kauno technologijos universiteto Medžiagų mokslo institutas įgyvendina projektą Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0074 „Polifunkcinių „užsigydančių“ kompozitų naujos kartos liečiamiesiems ekranams kūrimas ir tyrimas“. Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“.

Projektu siekiama patobulinti lietimui jautrių ekranų technologiją, sukuriant lankstų, optiškai skaidrų, elektriškai laidų ir savaime „užsigydantį“ daugiasluoksnį polimero kompozitą, kuris pakeistų ITO danga padengtą stiklą. Pirmąjį sluoksnį sudarytų elektros srovei laidus polimeras su konjuguotomis dvigubomis jungtimis, antrasis sluoksnis būtų formuojamas iš optiškai skaidraus, savaime defektus (įbrėžimus) “užsigydančio” polimero, kurio paviršius būtų funkcionalizuojamas superhidrofobinėmis ir superoleofobinėmis savybėmis pasižyminčiomis dangomis. Tokio kompozito panaudojimas užtikrintų mobilaus įrenginio lankstumą, žymiai padidintų atsparumą smūgiams, užtikrintų ekrano regeneraciją bei leistų atsisakyti sudėtingų ir brangių formavimo procesų.

Projekto trukmė: 2018-01-02 – 2021-10-31

Projekto tikslas – sukurti lankstų, skaidrų, elektriškai laidų ir savaime pažeidimus „užsigydantį“ daugiasluoksnį polimero kompozitą su funkcionalizuotu paviršiumi lietimui jautriems ekranams.
Uždavinys: Sukurti ir ištirti lietimui jautriems ekranams tinkamą, savaime pažeidimus „užsigydantį“, elektriškai laidų, skaidrų ir lankstų daugiasluoksnį polimero kompozitą su funkcionalizuotu paviršiumi.
Veiklos:
1. Elektrai laidžių polimerų su konjuguotomis dvigubomis jungtimis sluoksnių suformavimas bei jų struktūrinių ir elektrinių savybių ištyrimas, tinkamiausios sudėties kompozitui nustatymas.
2. Polifunkcinių trimetilolpropano ir pentaeritrito tioesterių UV spinduliais sukietinamų kompozicijų susintetinimas ir jų struktūrinių, optinių, mechaninių savybių bei savaiminio „gydymosi“ efekto ištyrimas.
3. Joninių skysčių ir polimerų su poliarinėmis grupėmis kompozitų susintetinimas ir jų struktūrinių, optinių, mechaninių savybių bei savaiminio „gydymosi“ efekto ištyrimas.
4. Superhidrofobinėmis ir superoleofobinėmis savybėmis pasižyminčių dangų suformavimas Zolio-gelio metodu bei jų suderinamumo su savaime „užsigydančiais“ polimerų kompozitais ištyrimas.
5. Trisluoksnių kompozitų suformavimas ir jų optinių, mechaninių savybių bei paviršiaus morfologijos ištyrimas.
6. Paviršiaus pažeidimų testų nanolitografiniais metodais (elektroninė, optinė litografija) sukūrimas ir kiekybinis trisluoksnių kompozitų savaiminio „gydymosi“ funkcijos vertinimo atlikimas.
7. Mechaninės apkrovos įtakos trisluoksnių kompozitų elektrinėms savybėms nustatymas.
8. Atmosferos bei UV šviesos poveikio įtakos suformuotų trisluoksnių polimerinių kompozitų savybėms nustatymas ir optimalių sudėties variantų pasiūlymas.

Rezultatai:

Pagrindinis projekto rezultatas – lankstaus, optiškai skaidraus, elektriškai laidaus ir savaime „užsigydančio“ daugiasluoksnio polimero kompozito naujos kartos liečiamiesiems ekranams sukūrimas. Toks kompozitas mobiliųjų įrenginių ekranuose galėtų pakeisti ITO danga padengtą stiklą ir užtikrintų ekrano regeneraciją, padidintų atsparumą smūgiams, leistų atsisakyti sudėtingų ir brangių technologinių procesų.
Planuojama paskelbti 8 straipsnius leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“ (CA WoS). Bent vienas mokslinio tyrimo grupės narys kartu su kitais mokslininkais ir kartu su mokslo ir studijų institucija iš Lietuvos pateiks paraišką pagal tarptautinių programų ar kitų užsienio institucijų kvietimus pagrindinio tyrėjo teisėmis.

Download Premium WordPress Themes Free
Download Premium WordPress Themes Free
Free Download WordPress Themes
Download WordPress Themes Free
free online course
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku