Medžiagų mokslo institute apginta daktaro disertacija

Svarbiausios | 2022-09-21

2022 m. rugpjūčio 31 d. KTU Medžiagų mokslo instituto doktorantė Erika Rajackaitė apgynė daktaro disertaciją „Planarinio ir vertikalaus grafeno sluoksnių mikrobange plazma aktyvinamas cheminis nusodinimas iš garų fazės bei kokybės tyrimai“ ir įgijo Medžiagų inžinerijos mokslo krypties daktaro laipsnį. Mokslinis vadovas prof. habil. dr. Sigitas Tamulevičius.

Disertacijoje ištirti planarinio ir vertikalaus grafeno sluoksniai, suformuoti naudojant mikrobange plazma aktyvinamą cheminį nusodinimą iš garų fazės. Darbe nagrinėjama skirtingų analizės metodų rezultatų koreliacija. Grafeno dangų kokybės įvertinimui ir įvairių grafeno pritaikymo sričių vystymosi paspartinimui yra labai svarbus visapusiškas grafeno struktūros, morfologijos, fizikinių savybių charakterizavimas dėmesį sutelkiant į defektų tyrimus. Kadangi vienas informatyviausių ir pažangių metodų – Ramano sklaidos spektroskopija, turi tam tikrų apribojimų, atlikus tyrimus buvo įrodyta, kad grafeno sužadintos būsenos relaksacijos dinamikos TAS analizė (matuojant karštų elektronų vėsimo dinamiką, atsirandančią dėl elektrono-fonono sąveikos, lemiančios fonono-fonono sąveiką) galėtų būti perspektyvi, papildanti kitus analitinius metodus priemonė, kaip informacijos apie grafeno struktūrą, defektus ir atitinkamai kokybę šaltinis. Susintetinti planarinio grafeno sluoksniai buvo pritaikyti kaip skaidrūs, lankstūs elektrodai organiniuose prietaisuose.

Tyrimai buvo atlikti KTU Medžiagų mokslo institute, „Santakos” slėnyje bei stažuotės metu Pietų Danijos universiteto Mads Clausen institute.